top of page
POLÍTICA DE PRIVACITAT

Gemma Mulet Cugat i Ariadna Civit Esteve (a partir d’ara Cal·ligrama Bcn) informen als usuaris d’aquest servei web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per tal que aquests determinin lliurement i voluntària si desitgen facilitar-li les dades personals que puguin requerir-se o que es puguin obtenir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Cal·ligrama Bcn informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquesta web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l’esmentat fitxer.

 

La finalitat d’aquest fitxer és servir com a suport d’informació a la gestió administrativa i comercial de l’empresa.

 

L’usuari d’aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veritables. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal amb l’objectiu de que la informació continguda en l’esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

 

A efectes de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l’usuari presta el seu consentiment per a l’enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de Cal·ligrama Bcn  a l'adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l'accés als serveis prestats per Cal·ligrama BCN, S.C.P. o per a qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment a l'enviament d'aquestes comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per Cal·ligrama BCN, S.C.P., podran contenir informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els que hi hagi algun tipus de relació, acord o contracte.


Si ho desitja pot dirigir-se a Cal·ligrama BCN domiciliada a Pl. Tetuan, 30, 1er 1a, 08010 – Barcelona o enviar un correu electrònic a info@caligramabcn.com, per tal d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.


Cal·ligrama BCN es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Cal·ligrama BCN anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

bottom of page